Freelancer worden

   

Bereken hier wat uw precieze loonkost is als werknemer, en hoeveel er van kan overblijven indien je dit via een vennootschap zou factureren.

Deze tool is o.a. handig in volgende gevallen:
- u wil consultant of freelancer worden, en wil een minimaal uurtarief gaan berekenen op basis van uw huidige salariskost.
- u werkt momenteel via een vennootschap, en wenst te weten of u als werknemer niet beter af zou zijn.

 

 
   
 
 
Stap 1 / 2    
     
Bedrijfsnaam :
Geraamde jaarlijkse facturatie :
Geraamde jaarlijkse facturatie als freelancer op basis van vb dagprijs of maandelijkse vergoeding
Uw brutoloon als werknemer / maandbasis :
13e maand als werknemer :
Aantal kinderen ten uwe laste :
     
Extra legale voordelen (gemiddelde op maandbasis)    
Geraamde maandelijkse kost voor de werkgever
     
Firmawagen en tankkaart :
Forfaitaire onkostenvergoeding :
Verplaatsingsvergoeding :
Terugbetaling treinabonnement :
Fietsvergoeding :
Maaltijdcheques :
Ecocheques :
Hospitalisatieverzekering :
Werkgeversbijdrage groepsverzekering :
Gsm / laptop / internet :
Aandelenopties :
Andere extra-legale voordelen :
     
   

Kies voor De Saedeleer!