Taxtools

   

Om louter fiscale redenen een beslissing nemen, is vaak een slecht plan. Een afweging, aankoop, investering, enz. benaderen wij als een economisch gegeven, waarin de fiscaliteit slechts één element vormt in de afweging. 

Fiscaal-economische analyses zijn door de jaren heen ons handelsmerk geworden. Wij gebruiken deze analyses om gericht te kunnen adviseren, en zijn voorbehouden aan klanten-vennootschappen en bedrijven die cliënt wensen te worden. 

Enkele voorbeelden:

- Beleggen (vastgoed, aandelen, beleggingsfondsen) binnen of buiten de vennootschap? Meer specifiek wat betreft vastgoed, becijferen we ook de mogelijkheid vruchtgebruik binnen vennootschap. Een fiscaal-economische lange-termijnanalyse, met afweging van alle voor- en nadelen over de ganse investeringstermijn.

- Optimalisatie onroerende inkomsten en intrestaftrek

- Beleggingen afwegen tegenover mekaar en tegenover relevante benchmarks

- Fiscale pensioencontracten beschouwen we als een belegging met een fiscale en economische rendementscomponent. We berekenen het interne rendement van IPT-contracten, VAPZ, pensioensparen enz., en vergelijken dat met de alternatieven. In geval van Tak 23, vergelijking van de voorgestelde fondsen met relevante benchmarks.

- Zonnepanelen privé kopen of via de vennootschap?

- Laadpaal privé kopen of via de vennootschap?

- (Correct) rendement van een vastgoedbelegging ramen (i.c.m. analyse binnen of buiten de vennootschap houden).

- Investeringsanalyses en -beslissingen.

- Verschillende wagens fiscaal-economisch tegenover mekaar afwegen (vb. elektrisch – plug-in hybride– fossiel).

- Een wagen binnen of buiten de vennootschap kopen (analyse bedrijfswagen vs. verhuur wagen vs. kilometervergoeding)?

- Hoe optimaal opslag geven aan personeel (salaris vs stock options vs bonus CAO 90 vs winstpremie vs voordelen vs ....)?

- Sociale bijdragen privé betalen of via vennootschap (lees je vaak de grootste onzin over, niet in het minst verspreid door partijen die daar belang bij hebben)?

- Onze rekentool ‘vennootschap vs. eenmanszaak’ en ‘freelancer worden’ (vergelijking loonkost werknemer vs. werken via vennootschapsstructuur).

- Is het verlaagd tarief vennootschapsbelasting (nog) interessant in gegeven omstandigheden?

- Berekening voor- en nadelen van leasing / renting / financiering / eigen inbreng + advies.

Indien u als cliënt een afweging, analyse wil maken, die wij nog niet eerder hebben gemaakt, dan gaan we samen aan de slag.

Relevante analyses passen we automatisch toe in onze klantendossiers, zodat een periodieke optimalisatie-oefening gebeurt.

 

 
   
   
 Kies voor De Saedeleer!