Financiële rapportering

Een boekhouding bijhouden is een wettelijke verplichting en is afhankelijk van de vorm en de grootte van uw onderneming.

Voor eenmanszaken is een vereenvoudigde boekhouding meestal voldoende. Vennootschappen moeten bijna steeds een dubbele boekhouding voeren en een jaarrekening opmaken. Dit komt er op neer dat naast de aankopen en verkopen, ook de financiële transacties dienen ingeschreven te worden, op basis waarvan de jaarrekening (= balans + resultatenrekening) kan opgesteld worden.

De boekhouding zelf wordt gevoerd met behulp van een degelijk boekhoudpakket. Wij werken met de marktleider en naar onze mening het meest volledige boekhoudpakket op de markt, alsook met de daaraan gekoppelde fiscale, payroll- en beheersprogramma's.

Onze boekhouddiensten zijn steeds afgestemd op uw noden. Daarom voorzien we volgende mogelijkheden:

  • Het voeren van de boekhouding van A tot Z: U houdt de boekhoudstukken (aankoop, verkoop- en financieel) bij. Dat kan zowel op papier als digitaal. U kiest! De boekhouding wordt integraal door onze mensen verzorgd.
  • U houdt de boekhoudstukken bij en verzorgt zelf (een deel van) het boekhoudkundig werk met behulp van uw eigen of onze software. Wij beperken ons tot het nazicht van de boekhouding en verzorgen enkel nog de fiscale aangiften en/of jaarrekening. Deze vorm van samenwerken kan enkel voor vennootschappen met een aanzienlijk volume aan te verwerken documenten. Onze ervaring leert dat deze manier in kleine dossiers niet rendeert.
  • U doet de boekhouding intern en schakelt ons in voor nazicht, afsluiting en fiscaal advies (vb. advocatenkantoren in Kleos of Themis). Deze vorm van samenwerken kan enkel voor bedrijven met een interne boekhoud(st)er.
  • Opmaak van tussentijdse jaarrekeningen (vb. voor bank of om te weten hoeveel voorafbetalingen u het beste doet)
  • Externe rapportering: uw boekhouding kan gekoppeld worden aan een betalend cloudplatform, waardoor u live inzicht krijgt in uw boekhouding en zonder beperkingen rapporten kan trekken en zelf maken (t.b.v. budgettering, forecasting, enz). Deze rapporten worden bewaard en periodiek geüpdatet met de nieuwste cijfers. Maak van uw boekhouding een beleidsinstrument!
  • Analytische boekhouding: wij zetten een analytische boekhouding op zodat kosten en opbrengsten automatisch uitgesplitst worden en u per afdeling een resultaat berekend krijgt.
  • Kostprijsboekhouding: op basis van verschillende methoden, kunnen wij extracomptabel de kost van een product gaan berekenen en de boekhouding afstemmen op deze berekeningen.
     

Zowel digitaal als papier zijn mogelijk bij ons:

U kiest zelf of u de boekhouding op papier, digitaal, of een combinatie van papier en digitaal wenst bij te houden en aan te leveren. Wij verplichten niemand tot de aankoop van dure software, urenlang scannen, of omgekeerd, urenlang printen. U beslist wat u het goedkoopste en / of makkelijkste uitkomt, wij verwerken op maat.

Indien u kiest voor digitaal, kan op o.a. volgende manieren:
- rekeningafschriften in CODA-vorm (loopt via de bank of CODABOX ; u hoeft hier niets voor te doen)
- opmaken van verkoopfacturen via ons cloud-based facturatieprogramma (gekoppeld aan onze boekhoudsoftware). Versturen kan zowel digitaal als op papier.
- opmaken van verkoopfacturen in uw eigen software, en exporteren richting onze boekhoudsoftware.
- opmaak van verkoopfacturen in word / excel, en op onze portal plaatsen ; wij doen de rest.
- beheren van digitale aankoopfacturen via onze sharepoint of specifieke software.
- enz...

Op dezelfde wijze organiseren wij onze rapportering. Geen verplichte software, maar rapportering in functie van noodzaak. Een gevestigd consultant of arts zal meestal voldoende hebben aan de klassieke jaarrekening, terwijl een groeibedrijf graag maandelijks over actuele cijfers beschikt via ons cloudplatform.  

 

 

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over financiële rapportering?

Contacteer ons