Hoger voorschot IPT voor vastgoedfinanciering

Sinds begin 2015 kan u als bedrijfsleider een hoger voorschot van uw individuele pensioentoezegging opnemen voor de financiering van uw enige woning, uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

Omdat de opgebouwde reserves nu ten vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar kunnen worden afgekocht, wordt er in de berekening van de mogelijke kosten en inhoudingen rekening gehouden met een lager percentage aan bedrijfsvoorheffing. Dit maakt dat er een hoger bedrag kan opgevraagd worden, concreet geen 60% meer maar 70% van de reeds opgebouwde reserve.

Wel is het zeer belangrijk de voorwaarden hierover in het contract kritisch te bekijken. Idealiter worden deze bij het afsluiten van het contract reeds onderhandeld.

 Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2015-09-16

Financieel - Economisch Optimaal verlonen Fiscale planning Vastgoedplanning

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over financieel - economisch?

Contacteer ons