Een Ltd., een goed idee?

 
Regelmatig krijgen we in onze de praktijk de vraag voorgeschoteld of het niet interessant is om een ‘Limited Company’ naar Engels recht of Ltd. op te richten. Men haalt zijn mosterd bijna altijd van op het internet adverterende bedrijven.
 
We hebben daarom de voor- en nadelen van limited onderzocht. Hieronder de veelgehoorde zogenaamde voordelen en nadelen, alsook onze bedenkingen.
 
Geen minimumkapitaal bij oprichting Ltd:
 
Dit is absoluut juist. Een Ltd. kan laat ons zeggen met 1 Euro opgericht worden. In een BVBA moet minstens 6.200 Euro volstort worden bij oprichting. Indien de oprichting door 1 vennoot gebeurd, zelfs 12.400 Euro. Maar: uw geld is niet weg! Het ingebrachte geld zijn precies de werkingsmiddelen van de BVBA, en zullen de eerste maanden aangewend worden voor het aankopen van stock, de uitbetaling van het loon van de zaakvoerder, betaling notaris etc. Het is dus fundamenteel fout om te denken dat uw geld verdwenen is of ergens op een geblokkeerde rekening staat.
Conclusie: men kan dan wel een vennootschap oprichten met 1 EUR, een onderneming starten zal meestal meer middelen vergen.
 
Als u dan toch werkelijk met 1 euro wil een vennootschap starten, dan is er ook de Belgische StartersBVBA.
 
Geen financieel plan
 
Bij de oprichting van een Ltd. moet geen financieel plan worden opgemaakt. Is dit wel een voordeel? Een business plan, en in zijn enge vorm een financieel plan maken, is net noodzakelijk om de berekenen hoeveel geld men zal nodig hebben om zijn zaak op te starten en leefbaar te houden. Het doet nadenken over de haalbaarheid van de zaak, nadenken over prijszetting, enz.
 
Het zou een verplichting voor eenieder moeten zijn om voor het opstarten van een zaak, dergelijk businessplan op te maken. Kent niet ieder in zijn buurt een zaak die na enkele maanden reeds de deuren moest sluiten? Dit zou niet gebeuren moest eenieder een stevig businessplan maken.
 
Een businessplan overhandigen aan de bank en financiers maakt trouwens ook meer indruk op uw bankier dan met lege handen de bank binnenwippen en om een financiering vragen…
 
De kosten verbonden aan een BVBA zijn hoger dan die van een Limited
 
Firma’s die u begeleiden bij de oprichting van een Ltd beweren dat een Ltd. goedkoper is dan een BVBA. Dit valt ten zeerste te betwijfelen.
 
De oprichting van een BVBA kost 800 tot 1.000 bij de notaris, en niet de 2.000 tot 3.500 die sommigen durven beweren. Deze prijs omvat de publicatie in het Staatsblad. Onderzoek leert mij dat de oprichting van een limited ongeveer evenveel kost, of zelfs duurder is. De meeste ‘gespecialiseerde firma’s’ rekenen eveneens tussen de 800 en 1000 aan, maar hier is de noodzakelijke publicatie in het Belgisch staatsblad t.b.v. +200 EUR meestal niet inbegrepen.
 
Naast de oprichtingskosten, zijn er ook de jaarlijkse extra kosten voor de Engelse formaliteiten. Jaarlijks bedragen die 250 tot 500 EUR. Dit zijn kosten die een BVBA NIET heeft!!!
 
Veronderstellen wij dat iemand een vennootschap opricht, en er 20 jaar mee zal werken, dan zal een Ltd tussen 5.000 en 10.000 extra gekost hebben aan Engelse ‘formaliteiten’ (incl. commissies voor de ‘gespecialiseerde firma’s’ die dit begeleiden)
 
Sommigen beweren ook dat een Engelse Ltd. met bijhuis in België geen jaarrekening hoeft neer te leggen (een jaarlijkse kost van ong. 110 EUR + BTW). Deze bewering is echter in strijd met het wetboek vennootschappen. Ook de Nationale Bank van België beweert dat er een jaarrekening moet worden neergelegd. En laat het nu juist die instantie zijn die boetes oplegt bij het laattijdig neerleggen van uw jaarrekening….
 
 
Geen oprichtersaansprakelijkheid
 
De limited kent geen oprichtersaansprakelijkheid, beweert men. Ik veronderstel dat dit juist is.
 
Bij een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zoals een BVBA, kan men als oprichter aansprakelijk gesteld worden wanneer:
-         vennootschap failliet verklaart wordt binnen de drie jaar na oprichting
-         en blijkt dat het kapitaal kennelijk ontoereikend was om twee jaar te werken
 
Dit is onomstotelijk een nadeel tegenover de Limited, maar de aansprakelijkheid heeft zo zijn redenen. Ze is bedoeld om niet onbezonnen een vennootschap op te richten, zonder na te denken over de kapitaalnoden van de vennootschap. Indien u dus ernstig over uw zaak nadenkt, is de kans heel klein dat u met deze aansprakelijkheidsvorm te maken krijgt.
 
Deze aansprakelijkheidvorm is trouwens niet de belangrijkste. Wanneer de oprichter kan aantonen dat de kosten in het financieel plan redelijk en realistisch geraamd waren op grond van de voorgenomen activiteit, is de oprichter vreemd aan de exploitatie in de regel niet aansprakelijk voor latere beleidsfouten van de zaakvoerder.
 
Het zal dus meestal de zaakvoerder zijn die men aansprakelijk stelt bij een faillissement, en niet de oprichter. Dit is trouwens automatisch zo voor achterstallige schulden aan de overheid (BTW, RSZ, etc), waarvoor de zaakvoerder wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden. Ook de Limited heeft een zaakvoerder die aansprakelijk kan gesteld worden. In de praktijk is er op vlak van aansprakelijkheid weinig verschil tussen een oprichter-zaakvoerder die zijn zaak runt in een Ltd. of een BVBA en failliet gaat. Laat ons echter hopen dat u goed hebt nagedacht over uw business en een stevig financieel plan hebt gemaakt alvorens een vennootschap op te richten ;)
 
En dan nu de nadelen van de Ltd.:
 
Afhankelijk van wetgeving in twee landen
 
Het is al lastig genoeg om zich op één overheid te moeten vertrouwen. In geval van een Ltd. met Belgisch bijhuis moet men zich naast de Belgische wetgeving, ook nog eens houden aan de Engelse wetten. En wat wanneer die wijzigen? Gaat u die opvolgen? Of gaat u daar opnieuw een Engelse adviseur voor betalen?
 
Commercieel nadeel:
-         Mensen van hier kennen de Ltd. niet. Wat niet vertrouwd klinkt, wordt soms ook niet vertrouwd.
-         Ltd’s, hoewel perfect wettelijk, worden in België regelmatig gebruikt voor fiscale fraude. Hopelijk weten uw zakenpartners dat niet, wanneer u met uw Ltd. Komt aandraven.
 
Moeilijker aan bankfinanciering geraken:
Een van de criteria bij het verstrekken van krediet bij bankiers is de grootte van uw eigen kapitaalinbreng. Bij weinig eigen vermogen zullen bankiers vb. een kapitaalverhoging eisen, of de zaakvoerder om bijkomende borgen verzoeken. Een Ltd. wordt nu juist opgericht met het oog op weinig kapitaalinbreng. De gevolgen laten zich al raden.
 
 
Conclusie:
 
Indien men in het Verenigd Koninkrijk woont en werkt, lijkt een Ltd. ons inderdaad een interessante vennootschapsvorm. Voor mensen die in België wonen en werken, hebben we echter sterke twijfels bij de geschiktheid van deze vorm.
 
Ons advies? Hou het eenvoudig, en kies voor een vennootschapsvorm van het land waarin u zal actief zijn. Indien dit België is, zijn de aangewezen vormen de NV, de BVBA, de CVBA, de VOF, en de Comm. V.
 


Gepubliceerd / laatst bijgewerkt op 2013-03-11

Financieel - Economisch Fiscale planning

De Saedeleer

Service en advies sinds 2003.Meer informatie over dit artikel?
Meer informatie over financieel - economisch?

Contacteer ons